Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet flexbandSvenska, 2017