Är eko reko? Om ekologiskt lantbruk i Sverige pocketSvenska, 2003