Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället danskt bandSvenska, 2019