Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn spiralSvenska, 2018