Allborgarrätten : försök till en urban allemansrätt inbundenSvenska, 2016