Nagletrykknapp Jersey Ring 10 mm Forniklet 10 stk. Prym