Italiensk språkkurs Fortsettelseskurs LydbokNorsk, 2009