CLUE-serien

Den trettende og aller siste boka i CLUE-serien!

Kriminalserie for barn 9-12 år.

Hver bok i CLUE-serien er en egen historie som blir avsluttet, og du trenger ikke lese bøkene i noen bestemt rekkefølge. Likevel er det slik at gjennom de fire første bøkene løser Cecilie, Leo, Une og Egon et større mysterium, nemlig: Hva var det som egentlig skjedde forrige sommer da moren til Cecilie forsvant? I de fire neste bøkene er det Kutter-skattens hemmelighet som avsløres. Det er altså slik at fire og fire bøker i CLUE-serien henger sammen, i tillegg til gåten som løses i hver enkelt bok.

Nå får du fire og fire bøker i samleutgaver. Flere av enkelthistoriene kan lastes ned som e-bøker eller kjøpes som CD-bøker.
Serien begynner med Salamandergåten, og Smuglerhuset er den trettende og aller siste boka i CLUE-serien! Tittelen på denne kommer frem hvis du tar alle forbokstavene i de tolv første titlene i serien og setter dem sammen til ett ord: Smuglerhuset.