Jegerånden; å lede i fred, krise og krig e-bokNorsk, 2020