Texter och bilder för livets alla stunder innbundetSvensk, 2020