Samisk kamp : kulturförmedling och rättviserörelse heftetSvensk, 2017