Samfunnsvitenskapenes forutsetninger heftetNorsk, 2007