Samfunnsfag 8 fra Cappelen Damm fleksibindNorsk, 2020