Personligt talat : Biografiska perspektiv i humaniora innbundetSvensk, 2014