Lov om kjøp (kjøpsloven) av 13. mai 1988 nr. 27 heftetNorsk, 2015