Leviathan, eller En kirkelig og sivil stats innhold, form og makt innbundetNorsk, 2015