Kolektivnaja otvetstvennost' i nakazanie. Essay contest work heftetRussisk, 2016