Kjøpesenterlandet; planlaus norsk stadutvikling innbundetNorsk, 2017