Joik i den gamle samiske religionen = Yoik in the old sami religion innbundetNorsk, 2008