Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar fleksibindSvensk, 2020