Eallit ja lottit = Dyr og fugler innbundetNorsk, 2018