Det plabbiska rikets nedgång och fall och andra noveller innbundetSvensk, 2016