Den svenska nationalsocialismen-medlemmar och sympatisörer 1931-1945 øvrigSvensk, 2002