Cessante ratione legis cessat ipsa lex innbundetTysk, 2017