Att motverka rasism i förskolan och skolan heftetSvensk, 2017