Arbeidsbok Anatomi : for studenter som studerer sykepleie, helsefag eller i spiralNorsk, 2021