Småföretagen i Åboregionen inför den inre marknaden nidottuRuotsi, 1991