Organiseringen af den offentlige sektor nidottuTanska, 2016