Napoleon-Kejseren over alle konger nidottuTanska, 1998