Ethnologia Europaea vol. 46:2 Tuntematon sidosasu,