Den svenska nationalsocialismen-medlemmar och sympatisörer 1931-1945 muuRuotsi, 2002