Aptering och virkeskännedom III sidottuRuotsi, 2009