Apilatien esiopetus Harjoitusvihko (OPS16) muuSuomi, 2017