Vikingarnas vardagsliv: Hus, skepp, kläder, vapen och gravskick. Återutgivning av text från 1869 e-bokSvenska, 2019