Vara anhörig : Bok för anhöriga till psykiskt sjuka e-bokSvenska, 2012