Vandrare : Tecken och minnesskrift från adertonhundratalet e-bokSvenska, 2015