Tvistefrågor i svensk litteraturforskning e-bokSvenska, 2016