Ta kontrollen över dina tankar: Upptäck hur tankarna påverkar ditt mående och förstå din egen förmåga att förbättra måendet genom att tänka annorlunda e-bokSvenska, 2018