Souvenir de Stockholm : en Stockholmsskildring i bilder från 1875 e-bokSvenska, 2013