Skildring av Jämtland – Återutgivning av text från 1896 e-bokSvenska, 2019