Sherlock Holmes-samling: Bästa London-skildringarna. Antologi med 12 berättelser e-bokSvenska, 2019