Om lifvet i Sverige under hednatiden – Stenåldern. Återutgivning av text från 1878 e-bokSvenska, 2020