Mr Pond: Tre apokalyptiska ryttare. Återutgivning av text från 1937 e-bokSvenska, 2020