Kronofobi : Essäer om tid och ändlighet e-bokSvenska, 2021