Kapitalets automatik : mänskliga robotar och systematisk dumhet e-bokSvenska, 2020