Kanarieöarnas gåtfulla historia e-bokSvenska, 2018