Juridisk genomslagskraft. Att övertyga muntligt som jurist e-bokSvenska, 2020