Hver morgen kryper jeg opp fra havet e-bokNorska, 2013