Harder Hansen, en man av republiken e-bokSvenska, 2015