Glädje Kreativitet Kommunikation 2022 e-bokSvenska, 2022